Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania

WARUNKI KORZYSTANIA

----

WGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez firmę Metalonix. W całej witrynie używamy terminów „my”, „nas” i „nasz” w odniesieniu do Metalonix. Ta witryna internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi, do których zapewnia dostęp, jest oferowana przez Metalonix Tobie i Tobie, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od naszej firmy, bierzesz udział w naszej „Usłudze” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki”, „Warunki korzystania z usługi”). ”), w tym przez warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do osób odwiedzających, dostawców, klientów, handlowców i/lub dostawców treści. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny i korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, możesz nie mieć dostępu do Witryny lub korzystania z jej Usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do nich.

Wszelkie nowe narzędzia lub funkcje dodawane do tego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie takich aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zobaczyć, czy nie wprowadzono żadnych zmian. Kontynuując dostęp do witryny lub korzystanie z niej po opublikowaniu zmian, wyrażasz zgodę na zmiany. Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Ta firma zapewnia nam internetową platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty. produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś lub przekroczyłeś wiek pełnoletniości w swoim regionie, prowincji lub stanie oraz że udzieliłeś nam pozwolenia na korzystanie z tej witryny przez niepełnoletnie osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.

Podczas korzystania z Usługi nie wolno używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia przez Ciebie Usług. SEKCJA 2 – WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi kogokolwiek w dowolnym czasie iz dowolnego powodu.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o Twojej karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i że obejmuje to (a) transmisje przez wiele sieci; oraz (b) zmian dokonanych w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych łączących sieci lub urządzeń. Dane Twojej karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, żadnego korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi, ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej zgody. wyraźnie napisane.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały użyte wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na niniejsze Warunki. SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli informacje oferowane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani traktować ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z bardziej istotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jeśli polegasz na zawartości tej witryny, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne dane historyczne. Z definicji dane historyczne nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek zawartych na niej informacji. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie. SEKCJA 4 – ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany cen lub modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usługi. SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Możliwe jest, że niektóre produkty lub usługi są dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Ilości tych produktów lub usług mogą być ograniczone, a ich zwrot lub wymiana może ściśle podlegać naszej Polityce zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia produktów pojawiających się w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności wyświetlania kolorów na ekranie komputera. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub danej jurysdykcji. Pozwalamy sobie na skorzystanie z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług na tej stronie są nieważne, jeśli jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które kupujesz lub otrzymujesz, spełni Twoje oczekiwania ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione. ROZDZIAŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJE O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. Jeśli zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować Cię powiadomić, kontaktując się z Tobą za pomocą adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. . Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem zostały złożone przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz ich dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów. ROZDZIAŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani którymi nie zarządzamy.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy Ci dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za nic, co może wynikać lub być związane z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi innych firm.

Jakiekolwiek użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie według Twojego uznania i na Twoje ryzyko. Ponadto Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z warunkami, na jakich te narzędzia są udostępniane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, oraz zaakceptowanie tych warunków.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe usługi i/lub funkcjonalności będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania. ARTYKUŁ 8 – LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania ani oceny ich treści lub dokładności, ani nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści lub strony internetowe lub inne treści, produkty lub usługi pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji związanych z tymi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami tych stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych samych osób trzecich. ARTYKUŁ 9 – INFORMACJE ZWROTNE, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na nasze żądanie prześlesz określone treści (na przykład w ramach udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), przyznajesz nam prawo w dowolnym momencie i bez ograniczeń do modyfikowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w dowolnych mediach wszelkich komentarzy, które do nas wysyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) aby zrekompensować komukolwiek wszelkie przekazane komentarze; lub (3) odpowiedzieć na komentarze.7. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać treści i Kont zawierających treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną strony lub niniejsze Warunki Serwisu. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie mogą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw własności osobistej lub intelektualnej. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie powinny zawierać żadnych niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani zawierać żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie przesłane komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie Twoich danych osobowych do naszego sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą Politykę prywatności. ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, dotyczące opisów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę, czasu dostawy i dostępności produktów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji, a nawet do anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne, i to w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożyłeś zamówienie).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie można ustawić żadnej konkretnej daty aktualizacji lub odświeżenia Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje oferowane w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. ARTYKUŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości:
(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do dokonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek lokalne zarządzenia lub międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady lub przepisy; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) publikowania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który zostanie lub może zostać wykorzystany do naruszenia funkcjonalności lub działania Usługi lub dowolnej strony internetowej związanej z witryną, a także innych witryn internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, wyłudzania informacji, przejmowania domen, wyłudzania informacji, przeglądania, eksplorowania lub skanowania sieci; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócenia lub obejścia środków bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, a także innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie jakichkolwiek zakazów użytkowania. ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać podczas korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy wycofać Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za jej pośrednictwem są (o ile nie zostało to wyraźnie określone przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności. Metalonix, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia ani jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne, w tym ale nie ograniczając się do utraty zysków, przychodów, oszczędności lub danych, kosztów wymiany lub innych podobnych szkód wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (nawet w przypadku zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikających z korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek usługi lub produktu korzystania z niej lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z błędami lub pominięciami w treści lub z wszelkimi stratami lub szkodami wynikającymi z korzystania z Usługi lub z dowolnej zawartości (lub produktu) publikowanych, transmitowanych lub udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ARTYKUŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Metalonix i naszą firmę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników. wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wysunięte przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów lub praw strony trzeciej ARTYKUŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług. używania, bez wpływu tego orzeczenia na ważność i zastosowanie innych postanowień.

ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki użytkowania będą obowiązywać, chyba że zostaną rozwiązane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny. Jeśli stwierdzimy lub podejrzewamy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​nie przestrzegasz lub naruszyłeś którykolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Pozostaniesz wówczas odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne do daty rozwiązania umowy włącznie, w wyniku czego możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ARTYKUŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Jakiekolwiek niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi lub wszelkie inne zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub odnoszące się do Usługi stanowią całość porozumienia i umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi. . Zastępują one wszystkie wcześniejsze i równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). interpretacja niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowana na niekorzyść strony opracowującej.


ARTYKUŁ 18 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają przepisom prawa i są interpretowane zgodnie z nimi


ARTYKUŁ 19 – ZMIANY DOKONANE W WARUNKACH KORZYSTANIA

Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie takich aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest od czasu do czasu sprawdzać naszą stronę internetową, aby zobaczyć, czy nie wprowadzono żadnych zmian. Kontynuując dostęp do naszej strony internetowej i Usługi lub korzystanie z niej po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług, akceptujesz te zmiany.


ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres metalonix-shop@gmx.fr

DOSTAWA W EUROPIE (Francja Belgia Szwajcaria Dania Luksemburg Wielka Brytania Hiszpania Niemcy Włochy)

DHL - opóźnienie od 3 do 10 dni.

DOSTAWA ZA GRANICĘ

DHL - opóźnienie od 5 do 20 dni