Coinníollacha Ginearálta Díolacháin agus Úsáide

TÉARMAÍ ÚSÁIDE

----

LÉARGAS

Tá an suíomh Gréasáin seo á oibriú ag Metalonix. Ar fud an tsuímh, úsáidimid na téarmaí "muid", "sinn" agus "ár" mar thagairt do Metalonix. Tá an suíomh Gréasáin seo, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na seirbhísí go léir a sholáthraíonn sé rochtain air, á thairiscint ag Metalonix duit féin agus duitse, faoi choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, polasaithe agus fógraí go léir a luaitear anseo.

Trí chuairt a thabhairt ar ár suíomh agus / nó rud éigin a cheannach ónár gcuideachta, tá tú ag glacadh páirte inár "Seirbhís" agus ag aontú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas ("Téarmaí agus Coinníollacha", "Téarmaí Seirbhíse"). ”), lena n-áirítear trí na téarmaí, na coinníollacha agus na beartais a luaitear anseo agus/nó atá inrochtana trí hipearnasc. Baineann na Téarmaí Úsáide seo le gach úsáideoir an tSuímh, lena n-áirítear, gan teorainn, daoine aonair ar cuairteoirí, soláthraithe, custaiméirí, ceannaithe agus/nó soláthraithe ábhair iad. Léigh na Téarmaí Úsáide seo go cúramach, le do thoil, roimh rochtain agus úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den Suíomh nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Úsáide seo. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile an Chomhaontaithe seo, b’fhéidir nach mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar an Láithreán Gréasáin nó a Sheirbhísí a úsáid. Má mheastar na Téarmaí Úsáide seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta dóibh go sainráite.

Tá aon uirlisí nó gnéithe nua a chuirtear leis an siopa seo faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse freisin. Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe den sórt sin a phostáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil ó am go chéile féachaint an bhfuil aon athruithe déanta. Trí leanúint ar aghaidh ag rochtain nó ag baint úsáide as an suíomh Gréasáin tar éis na hathruithe a phostáil, aontaíonn tú leis na hathruithe. Tá ár siopa á óstáil ar Shopify Inc. Cuireann an chuideachta seo ardán ríomhthráchtála ar líne ar fáil dúinn a ligeann dúinn ár gcuid táirgí a dhíol leat. táirgí agus seirbhísí.

CUID 1 – TÉARMAÍ ÚSÁIDE SIOPA AR LÍNE

Trí ghlacadh leis na Téarmaí Úsáide seo, léiríonn tú go bhfuil nó gur sháraigh tú an aois thromlaigh i do réigiún, cúige nó stát agus go bhfuil cead tugtha agat dúinn cead a thabhairt d’aon mhionchleithiúnaithe leat an suíomh seo a úsáid.

Níor cheart duit ár gcuid táirgí a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe ar bhealach ar bith, ná aon dlíthe i do dhlínse a shárú agus an tSeirbhís á úsáid agat (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, dlíthe cóipchirt).

Níl cead agat péisteanna, víris nó cód ar bith de chineál millteach a tharchur.

Má sháraítear nó má sháraítear aon cheann de na Téarmaí cuirfear deireadh láithreach le do Sheirbhísí. CUID 2 – TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Coimeádaimid an ceart diúltú seirbhís a thabhairt do dhuine ar bith ag am ar bith agus ar chúis ar bith.

Tuigeann tú go bhféadfaí d’inneachar (seachas do chuid faisnéise cárta creidmheasa) a aistriú gan chriptiú agus go n-áirítear leis seo (a) tarchur thar líonraí iolracha; agus (b) athruithe arna ndéanamh chun ceanglais theicniúla nascghréasán nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus a oiriúnú. Déantar faisnéis do chárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí nuair a aistrítear í thar líonraí.

Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís, aon úsáid a bhaintear as an tSeirbhís nó aon rochtain ar an tSeirbhís, nó aon teagmháil ar an suíomh Gréasáin trína soláthraítear an tSeirbhís a atáirgeadh, a dhúbláil, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol nó a shaothrú gan ár n-údarú. scríofa go sainráite.

Tá na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo san áireamh ar mhaithe le caoithiúlacht amháin agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní dhéanfaidh siad difear eile dóibh. CUID 3 – CRUINNEACHT, COMHLÁNÚ AGUS TRÁTHÚLACHT NA FAISNÉISE

Ní féidir linn a bheith freagrach má tá an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an láithreán seo míchruinn, neamhiomlán nó as dáta. Cuirtear an t-ábhar ar an láithreán seo ar fáil mar fhaisnéis ghinearálta amháin agus níor cheart brath air nó brath air mar an t-aon bhunús chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle le foinsí faisnéise níos substaintiúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos reatha. Má tá tú ag brath ar ábhar an tsuímh seo, déanann tú é sin ar do phriacal féin.

Féadfaidh sonraí stairiúla áirithe a bheith ar an suíomh seo. De réir sainmhínithe, níl na sonraí stairiúla reatha agus cuirtear ar fáil iad le haghaidh tagartha amháin. Coimeádaimid an ceart chun ábhar an tsuímh seo a mhodhnú am ar bith, ach níl aon dualgas orainn aon fhaisnéis atá ann a nuashonrú. Admhaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh. CUID 4 – ATHRUITHE AR SHEIRBHÍS AGUS AR PRAGHASANNA

Tá praghsanna ár dtáirgí faoi réir athrú gan fógra.

Coimeádaimid an ceart an tSeirbhís (nó aon chuid di) a mhodhnú nó a scor ag am ar bith gan fógra.

Ní bheidh muid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon athrú praghais, nó aon mhodhnú, fionraí nó scor den tSeirbhís. CUID 5 – TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (má bhaineann)

Is féidir nach bhfuil táirgí nó seirbhísí áirithe ar fáil ach ar líne tríd an suíomh Gréasáin. D’fhéadfadh cainníochtaí na dtáirgí nó na seirbhísí seo a bheith teoranta agus d’fhéadfadh go mbeadh a n-aischur nó a malartú faoi réir ár mBeartas um Fhilleadh go docht.

Tá gach iarracht déanta againn dathanna agus íomhánna na dtáirgí atá le feiceáil ar an siopa a chur i láthair chomh cruinn agus is féidir. Ní féidir linn, áfach, cruinneas taispeáint dathanna ar scáileán do ríomhaire a ráthú. Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár Seirbhísí a theorannú d'aon duine, réigiún tíreolaíochta nó dlínse tugtha. Ligeanaimid dúinn féin an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás. Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirgí nó seirbhísí a chuirimid ar fáil. Tá gach tuairisc agus praghsáil táirge faoi réir athrú ag am ar bith, gan fógra agus dár rogha féin amháin. Coimeádaimid an ceart scor de dhíol aon táirge ag am ar bith. Tá aon táirge nó seirbhís a thairiscint ar an suíomh seo ar neamhní nuair a toirmisctear de réir dlí.

Níl barántas againn go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirgí, seirbhísí, faisnéise nó ábhar eile a cheannaíonn tú nó a gheobhaidh tú d’ionchais nó go gceartófar aon earráidí sa tSeirbhís. CUID 6 – BILLE CRUINN AGUS FAISNÉIS FAOI CHUNTAS

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, de réir ár rogha féin amháin, cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag an gcuntas custaiméara céanna nó ar an gcuntas custaiméara céanna, an cárta creidmheasa céanna agus/nó orduithe a úsáideann an seoladh billeála agus/nó seolta céanna. Má dhéanaimid ordú a athrú nó a chealú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leat ag baint úsáide as an seoladh ríomhphoist agus/nó an seoladh billeála nó an uimhir theileafóin a cuireadh ar fáil tráth an ordaithe. . Coimeádaimid an ceart orduithe a theorannú nó a thoirmeasc a chreidimid gur dealraitheach gur chuir déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí iad. Aontaíonn tú faisnéis reatha, iomlán agus chruinn maidir le ceannach agus cuntas a sholáthar do gach ceannach a dhéantar inár siopa. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus a ndátaí éaga, ionas gur féidir linn d’idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar ár bPolasaí um Fhilleadh. ROINN 7 – Uirlisí ROGHNACHA

D’fhéadfaimis rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach ndéanaimid monatóireacht, rialú nó bainistiú orthu.

Aithníonn tú agus aontaíonn tú go gcuirfimid rochtain ar a leithéid d’uirlisí “mar atá” agus “mar atá ar fáil” duit, gan bharántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan aon fhormhuiniú. Nílimid freagrach as aon rud a d’fhéadfadh teacht as nó a bhaineann le húsáid d’uirlisí roghnacha tríú páirtí.

Is faoi do rogha féin agus do phriacal go hiomlán aon úsáid a bhaineann tú as uirlisí roghnacha a thairgtear tríd an Suíomh. Ina theannta sin, is ortsa atá an fhreagracht fáil amach faoi na coinníollacha faoina soláthraíonn an soláthraí tríú páirtí lena mbaineann na huirlisí seo agus glacadh leis na coinníollacha sin.

D’fhéadfaimis seirbhísí agus/nó gnéithe nua a thairiscint tríd an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear scaoileadh uirlisí agus acmhainní nua) amach anseo. Beidh na seirbhísí agus/nó feidhmiúlachtaí nua seo faoi réir na dTéarmaí Úsáide seo freisin. AIRTEAGAL 8 – NAISC TRÍÚ PÁIRTITHE

Féadfaidh ábhair ó thríú páirtithe a bheith san áireamh in ábhar, táirgí agus seirbhísí áirithe a bhfuil rochtain orthu tríd ár Seirbhís.

Féadfaidh naisc tríú páirtí ar an suíomh seo tú a atreorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe linn. Níl aon oibleagáid orainn a n-inneachar nó a gcruinneas a athbhreithniú nó a mheas, ná ní bharántas ná ní ghabhaimid aon fhreagracht as an ábhar nó as na suíomhanna gréasáin, nó as ábhar, táirgí nó seirbhísí eile ó fhoinsí tríú páirtí.

Nílimid freagrach as aon dochar nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid earraí, seirbhísí, acmhainní, ábhar nó aon idirbheart eile a bhaineann leis na láithreáin ghréasáin tríú páirtí seo. Léigh le do thoil polasaithe agus cleachtais na dtríú páirtithe seo go cúramach agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart. Ba cheart gearáin, éilimh, ábhair imní nó ceisteanna maidir le táirgí tríú páirtí a dhíriú chuig na tríú páirtithe céanna. AIRTEAGAL 9 – AISEOLAS, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE

Más rud é, ar ár n-iarratas, go gcuireann tú ábhar sonrach isteach (mar shampla, mar chuid de do rannpháirtíocht i gcomórtais), nó má sheolann tú, gan ár n-iarratas, smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost, tríd an bpost nó eile (le chéile, "Tuairimí"), tugann tú an ceart dúinn ag am ar bith agus gan srian chun aon tuairimí a sheolann tú chugainn a mhodhnú, a chóipeáil, a fhoilsiú, a dháileadh, a aistriú agus a úsáid in aon mheáin. Táimid agus ní bheidh aon oibleagáid orainn (1) aon tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) aon duine a chúiteamh as aon tuairimí a sholáthrófar; nó (3) freagra a thabhairt ar thuairimí.7. D’fhéadfaimis, ach níl aon oibleagáid orainn, ábhar agus Cuntais ina bhfuil ábhar a chinnimid, de réir ár rogha féin amháin, a bhaint atá mídhleathach, maslach, bagrach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, gáirsiúil nó inlochtaithe ar shlí eile nó a sháraíonn maoin intleachtúil an pháirtí nó na Téarmaí seo. na Seirbhíse. Aontaíonn tú nach féidir le do thuairimí cearta aon tríú páirtí a shárú ar bhealach ar bith, lena n-áirítear cóipchearta, trádmharcanna, príobháideachas, pearsantacht nó aon cheart maoine intleachtúla nó pearsanta eile. Aontaíonn tú freisin nár cheart go mbeadh aon ábhar mídhleathach, maslach nó gáirsiúil i do thuairimí, ná go mbeadh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d’fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar. Ní fhéadfaidh tú seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine tú nach bhfuil ann, ná iarracht a dhéanamh muidne nó tríú páirtithe a chur amú maidir le bunús aon tuairimí. Tá tú go hiomlán freagrach as gach tuairim a chuireann tú isteach agus as a gcruinneas. Nílimid freagrach as aon tuairimí a phostálann tú féin nó aon tríú páirtí.

AIRTEAGAL 10 – EOLAS PEARSANTA

Tá tarchur do chuid faisnéise pearsanta chuig ár stór á rialú ag ár mBeartas Príobháideachta. Cliceáil anseo chun ár bPolasaí Príobháideachta a fheiceáil. AIRTEAGAL 11 – EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS IMEACHTAÍ

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinneas nó easnaimh, a bhaineann le tuairiscí, praghsáil, promóisin, tairiscintí, táillí loingseoireachta, amanna seachadta agus infhaighteacht táirgí. Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú, fiú orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn, agus seo, tráth ar bith gan fógra (lena n-áirítear tar éis duit tar éis d'ordú a chur).

Níl aon oibleagáid orainn aon fhaisnéis atá leagtha amach sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a athrú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear faisnéis praghais ach gan a bheith teoranta dó, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Ní féidir aon nuashonrú sonrach nó dáta athnuachana a chuirtear i bhfeidhm ar an tSeirbhís nó ar aon suíomh Gréasáin gaolmhar a shocrú chun a léiriú go bhfuil an fhaisnéis go léir a thairgtear sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar athraithe nó nuashonraithe. AIRTEAGAL 12 – ÚSÁIDÍ COSANTA

Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sna Téarmaí Úsáide, tá cosc ​​ort an suíomh nó an t-ábhar a úsáid:
(a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) daoine eile a mhealladh chun aon ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanamh nó páirt a ghlacadh iontu; (c) aon ordanás áitiúil nó rialachán, riail nó dlí idirnáisiúnta, feidearálach, cúige nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla tríú páirtithe a shárú nó a shárú; (e) ciapadh, mí-úsáid, masla, dochar a dhéanamh, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú, nó idirdhealú a dhéanamh ar aon duine ar bhonn inscne, claonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál eile cód mailíseach a phostáil nó a tharchur a úsáidfear nó a d’fhéadfaí a úsáid chun feidhmiúlacht nó oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh gréasáin a bhaineann le suíomh, chomh maith le láithreáin ghréasáin eile nó an tIdirlíon a chur i mbaol; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, fioscaireacht a dhéanamh, fearann ​​a fhuadach, faisnéis a shracadh, an gréasán a bhrabhsáil, a iniúchadh nó a scanadh; (j) chun críocha graosta nó mímhorálta; nó (k) cur isteach ar bhearta slándála na Seirbhíse nó aon láithreáin ghaolmhar, chomh maith le suíomhanna gréasáin eile nó an tIdirlíon nó dul timpeall orthu. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le d’úsáid as an tSeirbhís nó as aon suíomh Gréasáin gaolmhar as aon toirmeasc ar úsáid a shárú. AIRTEAGAL 13 – SÉANADH BARÁNTAÍ AGUS TEORANNÚ DLITEANAS

Níl barántas, barántas nó barántas againn go mbeidh d’úsáid as ár Seirbhís gan bhriseadh, slán, tráthúil nó saor ó earráidí.

Níl barántas againn go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil as an tSeirbhís a úsáid cruinn nó iontaofa.

Aontaíonn tú go bhféadfaimid, ó am go ham, an tSeirbhís a tharraingt siar ar feadh tréimhsí éiginnte nó í a chur ar ceal ag am ar bith gan fógra. Aontaíonn tú go sainráite gurb é do phriacal amháin atá an úsáid a bhaineann tú as an tSeirbhís, nó nach bhfuil tú in ann í a úsáid. Déantar an tSeirbhís agus na táirgí agus na seirbhísí go léir a chuirtear ar fáil duit tríthi a sholáthar (mura bhfuil sé ráite go sainráite againn) “mar atá” agus “mar atá ar fáil” chun tú a úsáid, gan ionadaíocht, barántas nó coinníollacha d’aon chineál, sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear gach barántas intuigthe nó coinníollacha inmhargaidhíochta nó indíoltachtachta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal agus neamh-sárú. Ní bheidh Metalonix, ár stiúrthóirí, ár n-oifigigh, ár bhfostaithe, ár gcleamhnaithe, gníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse agus ceadúnaithe faoi dhliteanas i leith aon ghortú, caillteanas, éileamh, nó aon dhíreach, indíreach, teagmhasach, pionósach, speisialta nó iarmhartach, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chaillteanas brabúis, ioncaim, coigiltis nó sonraí, costais athsholáthair nó damáistí eile dá samhail, cibé acu i gconradh, tort (fiú má faillíoch), dliteanas docht nó eile, a eascraíonn as úsáid na Seirbhíse nó aon seirbhís nó táirge. í a úsáid, nó aon éileamh eile a bhaineann ar bhealach ar bith le húsáid na Seirbhíse nó aon táirge, lena n-áirítear ach gan teorainn, earráidí nó easnaimh san ábhar, nó aon chaillteanas nó damáiste a eascraíonn as úsáid na Seirbhíse nó as aon ábhar (nó táirge) foilsithe, tarchurtha nó curtha ar fáil tríd an tSeirbhís, fiú má cuireadh in iúl duit go bhféadfadh siad tarlú. Toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí eisiamh nó teorannú ar dhliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, beidh ár ndliteanas sna stáit nó sna dlínsí sin teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.

AIRTEAGAL 14 – SAINMHÍNIÚ

Aontaíonn tú Metalonix agus ár máthairchuideachta, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigigh, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe a shlánú, a chosaint agus a shealbhú neamhdhíobhálach. aon éileamh nó éileamh, lena n-áirítear táillí réasúnta aturnae, déanta ag aon tríú páirtí mar gheall ar nó a eascraíonn as do shárú ar na Téarmaí Seirbhíse seo nó na doiciméid a ionchorpraíonn siad trí thagairt, nó do shárú ar aon dlíthe nó cearta tríú páirtí .AIRTEAGAL 15 – DÉAGACHTACHT

I gcás go meastar go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo neamhdhleathach, ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin in-fhorghníomhaithe mar sin féin a mhéid a cheadaítear le dlí, agus measfar an chuid neamh-infheidhmithe a bheith deighilte ó na Téarmaí Seirbhíse seo. úsáid, gan an breithiúnas seo difear a dhéanamh do bhailíocht agus infheidhmeacht na bhforálacha eile.

AIRTEAGAL 16 – FOIRCEANNADH

Mairfidh na hoibleagáidí agus na dliteanais arna dtabhú ag na páirtithe roimh an dáta foirceanta ó fhoirceannadh an chomhaontaithe seo chun gach críche.

Mairfidh na Téarmaí Úsáide seo mura rud é agus go dtí go bhfoirceannann tusa nó sinne. Féadfaidh tú na Téarmaí Seirbhíse seo a fhoirceannadh tráth ar bith trí chur in iúl dúinn nach mian leat ár Seirbhísí a úsáid a thuilleadh, nó nuair a scoirfidh tú d’úsáid ár suíomh. Má chinnimid nó má tá amhras orainn, dár rogha féin amháin, nach bhfuil tú ag comhlíonadh nó go bhfuil aon téarma nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo sáraithe agat, féadfaimid an comhaontú seo a fhoirceannadh tráth ar bith gan fógra. Fanfaidh tú faoi dhliteanas ansin i leith na suimeanna go léir atá dlite suas go dtí an dáta foirceanta agus an dáta sin san áireamh, agus mar thoradh air sin féadfaimid rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit.

AIRTEAGAL 17 – AN COMHAONTÚ IOMLÁN

Ní bheidh aon mhainneachtain againn aon cheart nó aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo a fheidhmiú nó a fhorghníomhú ina tharscaoileadh ar an gceart nó ar an bhforáil sin.

Is ionann na Téarmaí Seirbhíse seo nó aon bheartais nó rialacha oibriúcháin eile a phostálann muid ar an suíomh seo nó a bhaineann leis an tSeirbhís agus an tuiscint agus an comhaontú iomlán idir tú féin agus sinn agus rialaíonn siad d’úsáid as an tSeirbhís. . Gabhann siad ionad gach comhaontú, cumarsáid agus togra roimhe seo agus comhaimseartha, ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon leagan roimhe seo de na Téarmaí Seirbhíse). ní dhéanfar léirmhíniú ar na Téarmaí Úsáide seo a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí dréachtaithe.


AIRTEAGAL 18 – AN DLÍ IS INFHEIDHME

Beidh na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon chomhaontú ar leith trína gcuirimid na Seirbhísí ar fáil duit faoi rialú agus forléiriú faoi na dlíthe


AIRTEAGAL 19 – ATHRUITHE A RINNEADH AR NA TÉARMAÍ ÚSÁIDE

Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo.

Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe den sórt sin a phostáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht ár suíomh Gréasáin a sheiceáil ó am go chéile féachaint an bhfuil aon athruithe déanta. Trí leanúint ar aghaidh ag rochtain nó ag úsáid ár suíomh Gréasáin agus an tSeirbhís tar éis dúinn aon athruithe ar na Téarmaí Seirbhíse seo a phostáil, glacann tú leis na hathruithe sin.


AIRTEAGAL 20 – SONRAÍ TEAGMHÁLA

Ba cheart ceisteanna maidir leis na Téarmaí Seirbhíse a sheoladh chugainn ag metalonix-shop@gmx.fr

SEACHADADH SAN EORAIP (An Fhrainc An Bheilg An Eilvéis An Danmhairg Lucsamburg An Ríocht Aontaithe An Spáinn An Ghearmáin An Iodáil)

De réir DHL - moill 3 go 10 lá.

SEACHADADH THAR LEAR

De réir DHL - moill 5 go 20 lá