Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

----

ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από τη Metalonix. Σε όλο τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τους όρους "εμείς", "εμείς" και "μας" σε σχέση με το Metalonix. Αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών στις οποίες παρέχει πρόσβαση, προσφέρεται από τη Metalonix σε εσάς και εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας κάτι από την εταιρεία μας, λαμβάνετε μέρος στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις", "Όροι Παροχής Υπηρεσιών"). ”), συμπεριλαμβανομένων των όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν και/ή είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ατόμων που είναι επισκέπτες, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και πάροχοι περιεχομένου. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση και χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες του. Εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς.

Τυχόν νέα εργαλεία ή δυνατότητες που προστίθενται σε αυτό το κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας τέτοιες ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να δείτε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση των αλλαγών, συμφωνείτε με τις αλλαγές. Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. Αυτή η εταιρεία μας παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα μας σε εσάς. προϊόντα και υπηρεσίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει ή υπερβεί την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή, την επαρχία ή την πολιτεία σας και ότι μας έχετε δώσει την άδεια να επιτρέψουμε σε τυχόν ανήλικα εξαρτώμενα μέλη σας να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια, ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.

Μια παραβίαση ή παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να εξυπηρετήσουμε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρουμένων των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και ότι αυτό περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω πολλαπλών δικτύων. και (β) αλλαγές που έγιναν με σκοπό τη συμμόρφωση και την προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένα όταν μεταφέρονται μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς την άδειά μας. ρητά γραμμένο.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν άλλως αυτούς τους Όρους. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή παρωχημένες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να βασίζεται σε αυτό ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πιο ουσιαστικές, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο σύγχρονες πηγές πληροφοριών. Εάν βασίζεστε στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένα ιστορικά δεδομένα. Εξ ορισμού, τα ιστορικά δεδομένα δεν είναι τρέχοντα και παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχει. Αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής ή οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εφόσον υπάρχουν)

Είναι πιθανό ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες να είναι διαθέσιμα μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου. Οι ποσότητες αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι περιορισμένες και η επιστροφή ή η ανταλλαγή τους μπορεί να υπόκειται αυστηρά στην Πολιτική Επιστροφών μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται στο κατάστημα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια της εμφάνισης των χρωμάτων στην οθόνη του υπολογιστή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δεδομένη δικαιοδοσία. Επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή στον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Εάν αλλάξουμε ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας μαζί σας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης ή τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. . Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που πιστεύουμε ότι φαίνεται να έχουν γίνει από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς. Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης τους, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών μας. ΕΝΟΤΗΤΑ 7 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων που δεν παρακολουθούμε, ελέγχουμε ή διαχειριζόμαστε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σας παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα", χωρίς εγγυήσεις, δηλώσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει ή να σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων κατασκευαστών.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια και ευθύνη. Επιπλέον, είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται αυτά τα εργαλεία από τον ενδιαφερόμενο τρίτο πάροχο και να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους.

Μπορεί επίσης στο μέλλον να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης. ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας ανακατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε ή να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους, ούτε εγγυόμαστε ή αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τους ιστότοπους ή άλλο περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες από πηγές τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που σχετίζεται με αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές αυτών των τρίτων μερών και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στα ίδια τρίτα μέρη. ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΧΟΛΙΑ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, ως μέρος της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς) ή εάν, χωρίς το αίτημά μας, στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε διαδικτυακά είτε μέσω email, ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Σχόλια"), μας παραχωρείτε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς να τροποποιούμε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο τα σχόλια που μας στέλνετε. Δεν είμαστε και θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια. (2) να αποζημιώσει οποιονδήποτε για τυχόν σχόλια που παρέχονται· ή (3) απαντήστε σε σχόλια.7. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να αφαιρέσουμε περιεχόμενο και Λογαριασμούς που περιέχουν περιεχόμενο που θεωρούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία του συμβαλλόμενου μέρους ή τους παρόντες Όρους υπηρετικός. Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος προσωπικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν πρέπει να περιέχουν παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό ή να περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος που δεν είστε ή να προσπαθήσετε να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα σχόλια που υποβάλλετε και την ακρίβειά τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διαβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων στο κατάστημά μας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας. ΑΡΘΡΟ 11 – ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, που σχετίζονται με περιγραφές, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες, ακόμη και να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, και αυτό ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της έχετε κάνει την παραγγελία σας).

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να διευκρινίσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που αναφέρονται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμών, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Δεν μπορεί να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο για να υποδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί. ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως ορίζονται στους Όρους Χρήσης, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του:
(α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάσει οποιοδήποτε τοπικό διάταγμα ή διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή κρατικό κανονισμό, κανόνα ή νόμο· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή αυτά τρίτων, (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση εις βάρος οποιουδήποτε βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιστού που σχετίζεται με ιστότοπο, καθώς και άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων· (i) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ψάρεμα, εισβολή ενός τομέα, εκβίαση πληροφοριών, περιήγηση, εξερεύνηση ή σάρωση στον Ιστό. (ι) για άσεμνους ή ανήθικους σκοπούς· ή (ια) να διακόψει ή να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, καθώς και άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης τυχόν απαγορεύσεων χρήσης. ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, εγγυόμαστε ή δηλώνουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, ασφαλής, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι, κατά καιρούς, ενδέχεται να αποσύρουμε την Υπηρεσία για αόριστες περιόδους ή να την ακυρώσουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή η αδυναμία σας να τη χρησιμοποιήσετε, είναι μόνο με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω αυτής παρέχονται (εκτός εάν δηλώνεται ρητά από εμάς) παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" για τη χρήση σας, χωρίς αντιπροσώπευση, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις εμπορευσιμότητας ή εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης. Η Metalonix, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών και δικαιοπάροχοι δεν φέρουν ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθη, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται σε απώλεια κερδών, εσόδων, αποταμιεύσεων ή δεδομένων, κόστους αντικατάστασης ή άλλων παρόμοιων ζημιών, είτε λόγω σύμβασης, αδικοπραξίας (ακόμα και αν αμέλεια), αυστηρής ευθύνης ή άλλου είδους, που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος τη χρήση του ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος από εσάς, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, με σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας ή από οποιοδήποτε περιεχόμενο (ή προϊόν) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή κατέστη προσβάσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμα κι αν έχετε ενημερωθεί για την πιθανότητα εμφάνισής τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες θα περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε τη Metalonix και τη μητρική, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους μας αβλαβείς. οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που υποβλήθηκε από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτει από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που ενσωματώνουν μέσω παραπομπής ή παραβίασης οποιωνδήποτε νόμων ή δικαιωμάτων τρίτων .ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. χρήση, χωρίς αυτή η κρίση να επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των άλλων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα μέρη πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα ισχύουν εκτός εάν και μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Εάν διαπιστώσουμε ή υποπτευόμαστε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι δεν συμμορφώνεστε ή ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στη συνέχεια θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού, ως αποτέλεσμα της οποίας ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΑΡΘΡΟ 17 – ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σχετίζονται με την Υπηρεσία αποτελούν την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. . Αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών). Η ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται έναντι του συντάκτη.


ΑΡΘΡΟ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιαδήποτε χωριστή συμφωνία με την οποία σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους


ΑΡΘΡΟ 19 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας τέτοιες ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τον ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό για να δείτε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και την Υπηρεσία αφού δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.


ΑΡΘΡΟ 20 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποστέλλονται στη διεύθυνση metalonix-shop@gmx.fr

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Γαλλία Βέλγιο Ελβετία Δανία Λουξεμβούργο Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία Γερμανία Ιταλία)

Με DHL - 3 έως 10 ημέρες καθυστέρηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Με DHL - 5 έως 20 ημέρες καθυστέρηση